Back

“Als we willen bevorderen dat creativiteit en identiteit ontwikkeld worden, dan moeten we zorgen dat iedere Nederlander de mogelijkheid heeft om zich cultureel te ontplooien.” – Het ministerie van OC&W (2013)

Cultuureducatie draait om jezelf ontdekken en uitdrukken. Met dat idee in ons achterhoofd ontwikkelen we al ons aanbod. Aan de hand van de vraag die er ligt bij een school gaan we aan de slag met het maken van een programma dat past bij de school. Dit betekent dat we onze workshops en projecten zoals bijvoorbeeld Festival Op School aanpassen aan elk niveau, of het nou leerlingen van het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, primair onderwijs, voortgezet onderwijs of MBO zijn. Ons aanbod is op maat, dus laat ons weten wie de leerlingen zijn en waar ze behoefte aan hebben, dan presenteren je een plan van aanpak!

Niveaudifferentiatie

Onze workshopleiders zijn inzetbaar op alle onderwijsniveau’s, we kennen ze heel goed en weten wat ze kunnen. Hier houden we rekening mee als er een aanvraag binnenkomt. We willen voor alle doelgroepen waarmee we werken meerwaarde creëren, door hen nieuwe dingen te leren en in te zetten op creativiteit.

De duur van onze workshops en/of projecten varieert en wordt in het persoonlijke contact met de opdrachtgever afgesproken. In de meeste gevallen is er geen voorbereidingstijd nodig voor ons aanbod. Mocht dit toch wenselijk zijn dan komt dit duidelijk aan bod in de offerte-fase.

ONS AANBOD

Workshops Kunsteducatie
Projecten Kunsteducatie