Kunsteducatie Nederland is ooit begonnen als RiMa Educatie in 2005. Onze allereerste activiteit was Beat The City. Deze door ons ontwikkelde slagwerk-workshop, die we nog steeds veel uitvoeren, doet het altijd goed op scholen, tijdens festivals en bij bedrijven. Samen kom je tot een opzwepend product, iedereen kan meedoen en iedereen vindt het leuk! Met deze workshop zetten we duidelijk in op de groepsdynamiek en bouwen we aan een positieve vibe. 

Doel

Ons doel is om iedereen in Nederland in aanraking te laten komen met de veelzijdigheid van kunst en cultuur. Iedereen te laten ervaren dat cultuureducatie belangrijk is bij de ontwikkeling van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Talenten waarvan sommige leerlingen nog helemaal niet op de hoogte waren, kunnen ineens aangeboord worden. Misschien is een leerling slecht in taal, maar een kei in graffiti, dans of website-bouwen. Cultuur is een middel, maar soms ook een doel op zich. 

Daarom richten we ons op leerlingen, studenten en docenten uit alle soorten, niveau’s en vormen van onderwijs. We hebben jarenlange ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van de meest aansprekende en uiteenlopende workshops. We werken met een heel enthousiast en ervaren team om de creatieve ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. 

Kunsteducatie Nederland, onderdeel van het Floreshuys

Het Floreshuys is een huis waar je kunt groeien, waar je je fijn voelt en waar de verschillende kwaliteiten van de ‘bewoners’ samenkomen en elkaar versterken. We verzorgen o.a. workshops, trainingen, coachingstrajecten, educatieve theatervoorstellingen en projecten op maat voor leerlingen, studenten, docenten en professionals. We krijgen er energie van om met elkaar nieuwe concepten te bedenken en met onze klanten plannen te maken, waarmee we het verschil kunnen maken in de ontwikkeling van mensen. Van jong tot oud. 

Het Floreshuys is te vinden op een prachtige en makkelijk te bereiken plek in Zwolle die onderdak biedt aan de bedrijfsonderdelen Kunsteducatie Nederland, Escapevan en Henriëtte Ruitenberg training en coaching.

Onze workshopleiders

Onze workshopleiders zijn allemaal professionals met een bak aan ervaring en ze staan midden in het werkveld. Met alle workshopleiders hebben we goed en intensief contact. Ze komen bij ons op kantoor om spullen op te halen en weer terug te brengen en een evaluatiemoment, inclusief koffie, hoort daarbij. Ze kennen elkaar en zijn daarom helemaal op elkaar ingespeeld. We kijken regelmatig naar de inhoud van onze workshops. Passen ze nog bij de doelgroep? Zijn er ontwikkelingen in de markt waar we op aan kunnen sluiten? Hoe vullen we de vraag van onze klanten in?

21st century skills
In het MBO gaat het over bepaalde ‘skills’ die je als persoon moet beheersen. Cultuureducatie stimuleert de ontwikkeling van deze vaardigheden. Projecten en workshops die wij organiseren leren je creatief en kritisch te denken, je leert samenwerken en problemen oplossen. Je sociale vaardigheden krijgen een boost en natuurlijk ook je culturele vaardigheden. Dit is voor iedereen belangrijk.

In het figuur rechts worden de 21e eeuwse vaardigheden gepresenteerd. Die je zowel los als in samenhang kan zien. Dit figuur komt van Kennisnet en het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling..