Back

De ervaring heeft ons geleerd dat scholen het soms lastig vinden om geld te vinden voor cultuureducatieve projecten. Elke school in Nederland krijgt subsidie per leerling via de prestatiebox. Dit heeft als doel de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. In 2018-2019 krijgen scholen een bedrag van € 11,87 per leerling.

Nederland heeft verschillende particuliere of overheidsfondsen van waaruit geld kan worden verstrekt voor bepaalde cultuureducatieprojecten. Dit zijn meestal gelden voor een eenmalig project en dus niet structureel. Als je als school wil samenwerken met ons is het een optie om een fondsaanvraag te doen en daar willen wij je ook graag bij helpen als je daar kansen ziet liggen.

Fondsen
– Bestel Fondsenboek of FondsenDisk
– www.cultuurparticipatie.nl
– www.fonds1818.nl
– Scoop Zeeland
– Mondriaan Stichting
– Nederlands Fonds voor Podiumkunsten
– Cultuursubsidie.nl
– Jeugdcultuurfonds
– Prins Bernhard Cultuurfonds
– Het VSBfonds
– SNS REAAL Fonds
– Fonds BKVB
– Stichting Doen
– Cultuurfonds BNG