Back

De CKV kerndoelen zijn door de overheid vastgelegd voor het onderwijs in Nederland. Deze kerndoelen geven een beeld van wat leerlingen op een bepaald moment moeten kennen en kunnen. De doelen zijn zo opgesteld dat de scholen ruimte hebben voor eigen invulling op het onderdeel kunst en cultuur. Kunstvakdocenten gaan hier voortvarend mee aan de slag en vaak met veel succes. 

Toch vinden scholen de invulling hiervan soms ook lastig, wat heel begrijpelijk is. Wij kunnen daarbij helpen. Ons doel als Kunsteducatie Nederland is om iedereen in Nederland in aanraking te laten komen met de veelzijdigheid van kunst en cultuur. Daarom bieden wij verschillende workshops, projecten en cultuurdagen aan. Allemaal binnen het kader van de ckv-kerndoelen.

De overheid heeft binnen kunst en cultuur vijf kerndoelen gesteld met als streven een brede oriëntatie op kunst en cultuur. De kerndoelen hebben een duidelijke opbouw: oriënteren, presenteren, ervaren, verslagleggen en reflecteren.

Wil je meer informatie over onze workshops en projecten in combinatie met de CKV kerndoelen? Klik dan op de button hieronder of bel direct 038 455 02 91

Oriënteren, kerndoel 48

Leerlingen op het voortgezet onderwijs zitten in een enorme ontwikkelingsfase. Zij gaan hun interesses onderzoeken en hun eigen mening vormen, maar hoe kunnen zij deze meningen en gevoelens goed en duidelijk laten overkomen? Dat is de essentie van kerndoel 48. Kunst speelt hier een belangrijke rol in en kan een vorm zijn om een mening of visie te uiten. Maar hoe pak je dit aan?

Binnen kunsteducatie Nederland bieden wij verschillende workshops, projecten en cultuurdagen aan. Allemaal binnen het kader van de ckv-kerndoelen. Er is voor iedereen wat wils. Samen gaan we opzoek naar een vorm die goed past bij de school en bij de leerlingen. Dit kan zijn binnen de muziek, theater, multimedia, dans, beeldende kunst of bijvoorbeeld lifestyle. Genoeg om te kiezen dus!

Presenteren, kerndoel 49

Nadat de leerlingen zich hebben georiënteerd binnen verschillende vormen van kunst, hebben zij een duidelijker beeld van wat eventueel bij hun zou kunnen passen. Misschien is dat wel rappen, dansen, muziek maken of tekenen. Dit mag natuurlijk gezien worden. Het presenteren hiervan staat centraal in kerndoel 49. Dit kun je individueel doen of als groep.

Wij als Kunsteducatie Nederland bieden verschillende (digitale) vormen aan, waarmee de leerlingen hun werk kunnen presenteren en kunnen delen. Hierdoor krijgt iedereen een plek om te stralen op een leuke en veilige manier. Want leerlingen mogen natuurlijk trots zijn op wat ze hebben gemaakt.

Ervaren, kerndoel 50

Naast dat de leerlingen gaan ontdekken welke kunstvormen er zijn en deze gaan uitvoeren, gaan zij deze ook op een andere manier leren kennen. Dit doen zij door verschillende professionele kunstvormen te gaan bekijken (kerndoel 50). Dit kan bijvoorbeeld door naar een museum te gaan om een kunstwerk te bekijken of door naar een voorstelling in een theater te gaan. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een toneelstuk of een dansvoorstelling. Je staat verstelt van wat er tegenwoordig allemaal wordt aangeboden.

Om dit wat laagdrempeliger te maken voor het voortgezet onderwijs biedt Kunsteducatie, in eventuele samenwerking met andere partijen, projecten aan. Dit kan zijn een kijkje nemen bij een echt theater, waarbij je ook achter de schermen ziet wat er gebeurd. Dit gebeurt bij het SPOT ON(line) project. Maar we bieden ook voorstellingen aan, bijvoorbeeld een mindf*ck show.

Verslagleggen, kerndoel 51

Wanneer leerlingen de mogelijkheden binnen kunst en cultuur beter hebben leren kennen is het ook de bedoeling dat ze hier verslag van leggen. Wat vonden ze er nou echt van? Kunnen zij meer zeggen dan alleen mooi, saai of lelijk. Dit staat centraal binnen kerndoel 51. Verslagleggen kan natuurlijk op een schriftelijke manier, maar tegenwoordig zijn er nog veel meer mogelijkheden om dit te doen. Stiekem doen we dit allemaal al, door bijvoorbeeld het maken van een vlog of podcast. Dit kunnen de leerlingen doen naar eigen idee. Dit maakt het verslagleggen een stuk leuker en stimuleert ze op een creatieve manier.

Om dit zo goed mogelijk te verwoorden biedt Kunsteducatie Nederland verschillende workshops aan die hierop aansluiten. Denk dan bijvoorbeeld aan vloggen, websites bouwen, digitale posters maken, etc. Hierdoor leer je verslag leggen op een manier die bij jou past en waarbij je jouw creativiteit kwijt kan.

Reflecteren, kerndoel 52

Nadat de leerlingen van alles hebben gezien, geleerd en gemaakt is het van belang dat ze kunnen reflecteren hierop. Zij hebben al een start gemaakt met de verslaglegging, hier gaan ze nu dieper op in. De bedoeling bij kerndoel 52 is dat de leerlingen gaan reflecteren op eigen werk en dat van anderen, ook dat van professionele kunstenaars. Zij mogen dit op een mondelinge of schriftelijke manier doen. Het belangrijk dat ze terugkijken op wat ze allemaal hebben geleerd en hebben gedaan. Wat nemen ze mee? En waarom?

Mondeling en/of schriftelijk reflecteren, dit kan op vele manieren. Kunsteducatie Nederland is bekend met verschillende tools waarin dit makkelijk en mooi kan. Ook kunnen we de leerlingen inspireren om dit op geheel eigen wijze aan te pakken, we snappen als geen ander dat een droog verslag maken niet echt aanzet tot reflectie.