Back

Eindelijk! De MBO Card is gearriveerd.

Woensdag 23 november waren we bij de feestelijke aftrap van de pilot MBO Card met cultuurbudget bij ROC Mondriaan in Den Haag. Het LKCA en CJP organiseerden rondetafelgesprekken onder begeleiding van Karim Amghar. De bijeenkomst werd afgesloten met de voorstelling ‘Radicaal’ van theatergroep Drang.

Vanaf dit moment krijgen MBO-studenten een cultuurbudget op hun MBO Card. De staatssecretaris, Gunay Uslu, wil zo meer cultuuronderwijs binnen het MBO stimuleren. Wat betekent dit nou in de praktijk? Wanneer een mbo-school zelf 10,50 euro per student investeert, verdubbelt de overheid dit bedrag. Daarmee is er per student een bedrag van 21 euro beschikbaar, die de school naar eigen inzicht mag uitgeven aan cultuur. Daarnaast heeft iedere student recht op CJP-korting op vertoon van de MBO Card.

Na twee jaar corona misten de studenten natuurlijk verbinding met elkaar, ze willen weer sámen leuke dingen ondernemen. Mede daarom de roep om de MBO card, om dit makkelijker toegankelijk te kunnen maken voor de MBO student.

Daarnaast is de MBO Card een belangrijke stap in gelijke behandeling van jongeren op verschillende onderwijsniveaus. Tot op heden was er voor jongeren op het VO wel budget voor cultuur en voor jongeren op het MBO dus niet.

Terwijl het voor de MBO-student zo goed is om creatief uitgedaagd te worden. “Door de digitalisering zullen de beroepen in de toekomst veranderen. Het vereist een creatief brein om daarover te kunnen fantaseren. ‘Waar zie ik mijzelf over 10 jaar?’ en ‘hoe ziet mijn droombaan eruit?’, zijn waardevolle vragen die het vertrekpunt kunnen zijn voor een kunstproject op school’, aldus Sil, eigenaar van Kunsteducatie Nederland.

Kunsteducatie Nederland en de MBO Card
We hebben eerder projecten gedaan op het MBO, we zijn bekend met MBO studenten en hun behoeften. Ook voor hen hebben wij dus creatief en waardevol aanbod. Zoals bijvoorbeeld een escaperoom op locatie, waardoor studenten elkaar beter leren kennen. De komende tijd zullen we ons meer gaan richten op de MBO’s in Nederland, want het zou toch zonde zijn als dat cultuurbudget niet gebruikt gaat worden voor mooie projecten op school!