Back

In gesprek met leerlingen door middel van kunst & cultuur

8,5 miljard voor het onderwijs, om leerlingen gericht te helpen tijdens en na de coronacrisis. Op sommige scholen krijgt dat geld direct een duidelijke bestemming; een extra paar handen voor in de klas of een gesprek met een psycholoog. Of het de leerlingen ook daadwerkelijk (verder) helpt is de grote vraag. Sommige scholen vallen voor ‘snelle verleidingen’ en zien het geld opgaan in… ja waarin eigenlijk? Precies. Geen idee, met vervolgens flink gemor vanuit de verschillende onderwijslagen en een leerling (om wie het gaat) die niet echt verder komt.

Hoe ik het zie? Ik geloof in een gewortelde oplossing, een structurele oplossing of een oplossing die in kort tijdsbestek élke leerling bereikt. Waar ik mij hard voor maak is dat kunst en cultuur hierin niet vergeten mogen worden. Ik hoor veel geluiden over de ‘leerachterstanden wegwerken’. Dat gaat er bij mij niet in. Achterstanden? Kijk liever naar wat de leerling wél heeft geleerd in deze tijden. En speel daarop in. Wees creatief. Creativiteit en flexibiliteit zijn dé kernbegrippen van afgelopen schooljaar. Begrippen die iedereen zich eigen heeft kunnen maken en waar je in de toekomst altijd wat aan hebt. Ga uit van die kracht en geef leerlingen de mogelijkheid om door te groeien in plaats van stil te staan of terug te vallen. Creatieve werkvormen kunnen een leerling een andere manier van denken meegeven of anders laten kijken naar de wereld om hem heen. Het geeft de leerling een platform om emoties te verwerken en te uiten.

Kunsteducatie en sociaal-emotionele ontwikkeling
Een steeds belangrijker onderdeel in ons werk is die sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. De nauwe samenwerking met THINK op School heeft dit proces een extra boost, maar ook extra inhoud, gegeven. Oog voor elke leerling en het signaleren van gedrag (een uitvloeisel van het gevoel van de leerling) zijn kwaliteiten die we naast een didactische onderlegging, hoog in het vaandel hebben staan. Het is niet alleen waardevol voor de leerling en voor de school. Het geeft ons en onze workshopleiders voldoening. ‘Ertoe doen’ zoals mijn collega Martijn dat altijd mooi weet te verwoorden.

Zo merken we ook bij een groot gedeelte van onze workshopleiders dat zij dit belangrijk vinden en daarin een bepaalde rol kunnen vervullen. We werken met doorgewinterde kunstenaars en jonge talenten, die veelal didactisch onderlegd zijn maar vaak ook in directe verbinding staan met jongeren tijdens hun andere werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een jongerenwerker. Ze hebben allemaal een duidelijke passie voor hun werk en voor het mentale welzijn van de jongeren. Met die groep uitzonderlijke mensen zetten we in op een zo sterk mogelijk inhoudelijke workshop. Maar dat stukje extra verdieping waarbij we het sociaal emotionele aspect kunnen implementeren geeft ons net dat beetje extra waardoor we de leerling écht weten te bereiken. Wij proberen een luisterend oor te bieden waarbij kunst een prominente rol speelt. De taal van de kunst is immers universeel!

Kortom, die 8,5 miljard is prachtig, maar weet dat er een hoop mooie en waardevolle initiatieven zijn die meer kunnen bijdragen dan een uurtje praten met een professional. Wil je hierover van gedachten wisselen, dan mag je altijd contact met ons zoeken. We sparren graag. Liever vandaag nog dan morgen!