In gesprek met leerlingen & docenten

Chef Onderwijs is een concept dat we sinds afgelopen jaar gebruiken om bij leerlingen informatie op te halen. Vorig jaar zijn we met onze gekleurde bus en oranje caravan op pad geweest om met jongeren in gesprek te gaan over onderwijs in het algemeen. Nu willen we willen we bij leerlingen én docenten uitvragen hoe zij tegen kunst & cultuureducatie aankijken. In gesprek met jongeren, maar ook met docenten zodat wij weten wat er leeft, wat er gemist wordt en waar de interesse ligt. Dit doen we op ludieke wijze door met een caravan op het schoolplein te staan en het gesprek in (of buiten) de caravan te voeren.

Chef Onderwijs

Opbrengsten en advies

Laagdrempelig, voor de leerlingen en de docenten. Want ook de docenten mogen hun zegje doen. Hoe kijken zij aan tegen kunsteducatie? Vooral diegenen die zelf een vak doceren wat ver afstaat van kunst.

Door aan te sluiten op de belevingswereld van de jongeren in een open gesprek willen we hen beter kunnen voorzien. Daarnaast merken wij met ons aanbod dat we ons ook (steeds) meer richten op het welzijn van de jongeren. Kunst en cultuur kan daar een mooie bijdrage aan leveren. Maar ons netwerk bestaat ook uit partijen die zich specifiek richten op sociaal emotionele ontwikkeling in de klas.
Achteraf ontvangt de school een persoonlijke infographic met daarin informatie die we opgehaald hebben tijdens de ontmoetingen met de leerlingen/docenten.