Back

SOTIVAL in Friesland groot succes


Maandag 8 en dinsdag 9 oktober vond de eindpresentatie van het SOTIVAL in De Lawei plaats. Voor ons waren het twee fantastische dagen, waarin we omringd werden door enthousiaste en gemotiveerde leerlingen uit het speciaal onderwijs in Friesland. In september volgden de leerlingen een workshop van Kunsteducatie Nederland, bijvoorbeeld graffiti, dans, rap, klei-animatie of stille film, om uiteindelijk de uitkomsten hiervan te presenteren tijdens het SOTIVAL. In totaal waren er 1200 leerlingen die hun talenten hebben laten zien tijdens het festival.

In samenwerking met de scholen van SO Fryslân en expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie Keunstwurk creëerden we een podium waarop de so en vso leerlingen vol trots hun talenten aan elkaar en hun ouders/verzorgers konden laten zien. In de grote zaal waren rap en dans te zien, uitgevoerd door de leerlingen. In de Roel Oostrazaal kon men de inspanningen zien die gedaan zijn tijdens de workshops stille film, klei-animatie en stop motion. De presentatie werden omlijst door een goochelaar en stuntteam. 

Voor ons waren het twee dagen om niet snel te vergeten, waar nog maar een duidelijk werd waarom cultuureducatie zo van belang is. De foyer van de Lawei was gevuld met blije, enthousiaste leerlingen die niet konden wachten om te laten zien wat ze tijdens de workshops hadden gemaakt/geleerd. Hun zelfvertrouwen en trots spatte er van af. Ouders en verzorgers werden met een grote glimlach ontvangen. 

Stunts SOTIVAL festival speciaal onderwijs Dans SOTIVAL festival speciaal onderwijs Publiek SOTIVAL festival speciaal onderwijs

De scholen die onderdeel uitmaken van SO Fryslân zijn:

  • Piet Bakkerschool, Sneek (SO en VSO)
  • De Wingerd, Damwoude (SO en VSO)
  • Talryk, Drachten (VSO)
  • Kleurryk, Drachten (SO)
  • It Twalûk, Leeuwarden/Franeker (SO en VSO)
  • School Lyndensteyn, Beetsterzwaag (SO en VSO)
 • Duisterhoutschool, Heerenveen/Oosterwolde (SO en VSO)

In de media (Leeuwarder Courant 8 oktober 2018):

Artikel Leeuwarder Courant SOTIVAL

Leave A Reply