Back

Extra ondersteuning jongeren tijdens en na Corona in Zwolle

De komende periode werken Travers, Hedon, de Stadkamer, Sportservice Zwolle, de Jongerenraad, Kunsteducatie Nederland, het Sociaal wijkteam en de gemeente Zwolle samen aan een plan waarin activiteiten tot aan de zomer 2021 zijn opgenomen waar jongeren binnen de geldende regels gebruik van kunnen maken.

Dit gaan we doen omdat het college van Burgemeester en wethouders van Zwolle extra geld en mankracht beschikbaar stelt om jongeren te ondersteunen die worstelen met de effecten van de Coronamaatregelen. Er wordt tot aan de zomervakantie 2021 € 60.000 uitgetrokken voor extra ondersteuning en het bieden van perspectief aan jongeren.

“We zien en horen dat de veerkracht bij jongeren tijdens deze tweede Coronagolf afneemt. Dat komt onder andere door het gebrek aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, beperking van contacten onderling, met ondersteuners op school en thuis én door verlies aan perspectief en betekenis nu en op termijn”, aldus wethouder Michiel van Willigen. Dit leidt in toenemende mate tot druk op het onderwijs in Zwolle en een groeiende vraag naar ondersteuning van jongeren op scholen en in de stad.