Suggesties

Wij zijn trots op het feit dat wij al ruim 12 jaar kwaliteit leveren. Wij doen ons uiterste best om onze diensten naar volle tevredenheid te leveren. Heeft u suggesties om onze kwaliteit te kunnen handhaven en/of te kunnen verbeteren dan vernemen wij dit graag. U kunt altijd contact met ons opnemen om onze geleverde diensten te evalueren. U kunt ook gebruik maken van de formele klachtenprocedure zoals hieronder staat beschreven.  Mocht u om welke reden dan ook ontevreden zijn dan zoeken wij altijd samen met u naar een passende oplossing.

Suggesties indienen

U kunt een suggestie of klacht rechtstreeks indienen bij de directie van Kunsteducatie NL. Wij zullen binnen 4 weken contact met u opnemen. Uw klacht wordt bij ons vertrouwlijk behandeld, geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard. U kunt een e-mail richten aan info@kunsteducatienederland.nl of een brief richten aan:

Kunsteducatie Nederland
T.a.v. Sil Loeters
Postbus 1236
8001 BE Zwolle

Neem in uw brief de volgende punten op:

  • Omschrijving van uw suggestie/klacht 
  • Wat u wilt bereiken met uw suggestie/klacht  
  • Het projectnummer en de projectdatum 
  • Uw naam 
  • De naam van uw school en bijbehorende adresgegevens 
  • Uw telefoonnumer 
  • Uw emailadres 

Kunsteducatie NL zal met u een afspraak maken om de klacht te bespreken waarvan een schriftelijk verslag gemaakt zal worden. Hierna krijgt u een mondelinge uitleg en indien gewenst een brief of e-mail met de motivering van de uitkomst en de conclusies. Elke klacht zal binnen maximaal 3 maanden afgehandeld worden.

Beroepsmogelijkheid
Mocht u er niet uit kunnen komen met ons, dan kunt u zich wenden tot dhr. drs. L.R.G. Brouwer als onafhankelijke derde partij.
U kunt daartoe uw correspondentie richten aan OCMT BV, T.a.v. dhr. L.R.G. Brouwer, Voorhelmstraat 25-107, 2012 ZM Haarlem.

De uitspraak van bovengenoemde onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.