Kunsteducatie Nederland is ook aanbieder van schoolvoorstellingen die plaatsvinden in de aula of de gymzaal. In ons aanbod vind je Offline, een voorstelling voor de onderbouw van het VO. Over online grooming, ook wel digitaal kinderlokken genoemd. Daarnaast ontwikkelen we nu een voor 12 jaar en ouder, en deze gaat dieper in op bestaande thema’s in de wereld van scholieren.

Nagesprekken
Door de nagesprekken met educatiemedewerkers wordt de leerling actief betrokken bij het onderwerp. Ook hebben we voor de docenten een verwerkingsles gemaakt, zodat het onderwerp niet alleen tijdens de voorstelling wordt aangestipt, maar ook later nog weer in de klas. De voorstelling kan ook tijdens een ouderavond gespeeld worden, om zo de ouders/verzorgers een inkijkje te geven in de leefwereld van hun kind. 

Niveaudifferentiatie
De schoolvoorstellingen zijn geschikt voor leerlingen vanaf de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Ons lesmateriaal bestaat uit een lesbrief voor de leraar, een nagesprek met de acteurs als de voorstelling is afgelopen en online verwerkingslessen.

Voorstelling Offline over grooming en loverboys

OFFLINE 12+

De 14 jarige Veerle krijgt op Instagram veel aandacht van jongens. Eén van die jongens is de paar jaar oudere Tim. Ze hebben veel gemeen en hun online vriendschap groeit. Ze delen alles met elkaar, maar houden hun vriendschap voor de buitenwereld zoveel mogelijk geheim. Zeker als Tim vraagt om af te spreken en Veerle de moed bijeen raapt om hem te ontmoeten. Offline is een voorstelling over loverboys. Waar ze vroeger bij het schoolhek stonden, zitten ze nu online. Het publiek kijkt mee in de digitale wereld van de hoofdpersoon.

LOVERBOYS | SOCIAL MEDIA | GROOMING | (SEKSUEEL) OVERSCHRIJDEND GEDRAG

Duur voorstelling: 25 minuten

Speeloppervlakte: verduisterbare aula of gymzaal

Opbouwtijd: 1 uur

Afbreektijd: 1 uur