Back

In de schoolperiode 2018-2020 is in Zwolle, onder penvoering van de Stadkamer, het cultuureducatie project Kunstkracht opgestart voor het VMBO. Vijf culturele instellingen en drie scholengemeenschappen hebben de handen ineens geslagen om een doorlopende leerlijn te creëren waarin de leerlingen aan de slag gaan met verschillende kunstdisciplines.

De volgende thema’s zijn daarbij leidend door de leerlijn en de jaren heen:

´Wie ben ik´,

´Hoe zie ik de wereld´

´Ik durf te doen´

Dit zijn namelijk essentiële thema´s in de identiteitsontwikkeling van jongeren. Aan de hand van de bovenstaande thema’s zijn de leerlingen bezig met hun ontwikkeling en zo zijn de stappen die er gezet worden binnen dit project ook vormgegeven. Dat betekent dat tijdens Stap 1 de kunstenaar in de klas komt, tijdens Stap 2 de leerlingen op culturele safari gaan en de instellingen gaan bezoeken en dat uiteindelijk in Stap 3 de leerling zelf de directeur kan zijn van een cultureel initiatief of event. Ze kiezen dan welke rol ze daarbinnen gaan vervullen. Dit kan bijvoorbeeld PR medewerker zijn, of uitvoerend kunstenaar en alles daar tussenin.

Gezamenlijke ambitie
Wanneer Zwolse culturele instellingen de deur openzetten en creatief denkers elkaar voeden, kunnen ze elkaar versterken. Hetzelfde geldt voor de scholen die niet eerder samenwerkten maar nu bereid zijn hun expertise en ervaring te delen en samen te werken in het belang van de VMBO- en Praktijkonderwijsleerlingen in Zwolle.

Met dank aan het Prins Bernard Cultuurfonds.

Wil je meer informatie over het Kunstkracht-project bij jou in de regio of een geheel vrijblijvende offerte? Klik dan op de button hieronder of bel direct 038 455 02 91