“Als we willen bevorderen dat creativiteit en identiteit ontwikkeld worden, dan moeten we zorgen dat iedere Nederlander de mogelijkheid heeft om zich cultureel te ontplooien.” – Het ministerie van OC&W (2013)

Aan de hand van de vraag die er ligt bij een school gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een passend programma. Dit betekent dat we onze workshops en projecten zoals bijvoorbeeld Festival Op School kunnen aanpassen aan elk niveau, of het nou leerlingen van het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, primair onderwijs, voortgezet onderwijs of MBO zijn. Ons aanbod is op maat, dus laat ons weten wie de leerlingen zijn, dan gaan wij er mee aan de slag en presenteren je een plan van aanpak!

Niveaudifferentiatie
Onze workshopleiders zijn inzetbaar op alle onderwijsniveau’s, we kennen ze allemaal goed en weten wat wij en zij kunnen. Hier houden we dus ook rekening mee als er een aanvraag binnenkomt. We willen voor alle doelgroepen waarmee we werken meerwaarde creëren, door hen nieuwe dingen te leren en in te zetten op creativiteit.

De duur van onze workshops en/of projecten varieert en wordt in het persoonlijke contact met de opdrachtgever afgesproken. In de meeste gevallen is er geen voorbereidingstijd nodig voor ons aanbod. Mocht dit toch wenselijk zijn dan komt dit duidelijk aan bod in de offerte-fase.

ONS AANBOD

Workshops Kunsteducatie
Projecten Kunsteducatie
Schoolvoorstellingen Educatie